Một kiểu tóc đẹp không nhất thiết phải quá đặc biệt, quá thu hút, nhưng nhất định phải phù hợp với bạn. Chỉ cần bạn diện lên một mái tóc đơn giản, tinh tế, là bạn đã sở hữu thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của các chị em phụ nữ rồi.

Hãy cùng VENUS cập nhật thêm thật nhiều món ''vũ khí'' siêu đẳng của các chị em tại đây nhé!

1.Tóc Bob trẻ trung

Với độ dài trên vai, tóc Bob trẻ trung là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều cô nàng cá tính. Đừng thấy nó ngắn mà lo ngại rằng kiểu tóc này khó tạo kiểu nhé. VENUS có thể biến hóa nó thành vô vàn những kiểu khác nhau, phù hợp với phong cách, sở thích của từng nàng đó!

Kiểu tóc Bob luôn khiến khuôn mặt của bạn trẻ trung hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi kết hợp cùng những trang phục "chất chơi" thì khí chất của bạn tỏa ra không phải chuyện đơn giản đâu.

2. Tóc ngang vai cuốn cụp

Bên cạnh tóc BOB, thì tóc ngang vai uốn cụp cũng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những kiểu tóc được ưa thích nhất trong mùa hè năm nay. Bởi lẽ, độ hot của kiểu tóc này vẫn chưa từng giảm trong suốt nhiều năm qua.

Phần đuôi tóc được uốn cụp vào bên trong ôm trọn gương mặt làm cân đối và hài hòa hơn. Nếu các nàng sở hữu mái tóc mỏng thì kiểu tóc này chắc chắn sẽ là cách cứu nguy vô cùng hiệu quả. Với kiểu tóc này, các nàng có thể lựa chọn để mái thưa hoặc mái dài tùy thuộc vào sở thích cá nhân nhé.

3. Tóc uốn đuôi đơn giản

Tuy là kiểu tóc khá đơn giản, nhưng lại là kiểu tóc được nhiều nàng ưa thích và lựa chọn là kiểu tóc tiêu biểu của hè 2020. Kiểu tóc này không những phù hợp với các trang phục truyền thống, nhưng cũng không hề lỗi thời khi kết hợp với phong cách hiện đại. 

Đơn giản mà tinh tế chính là vẻ đẹp mà kiểu tóc này hướng tới. Nếu nàng không thích quá lộng lẫy, quá thu hút, thì tóc dài uốn đuôi này sẽ là kiểu tóc lý tưởng đấy.

4.Tóc uốn sóng lơi nhẹ nhàng

Tóc uốn giúp gương mặt thanh thoát và trở nên nhẹ nhàng hơn. Kiểu tóc này luôn nổi tiếng với khả năng che đi những khuyết điểm góc cạnh của cô nàng mặt tròn hoặc mặt vuông, và tôn lên những đường nét xinh đẹp nhất trên gương mặt của bạn.

Hơn nữa, kiểu tóc này cực phù hợp khi bạn đi tiệc, ra phố hay đi làm. Chỉ cần nhuộm tone màu sáng thì bạn đã trở nên trẻ trung tươi mới hơn rất nhiều rồi đó!

5.Tóc uốn xoăn sóng nước

Khác với mái tóc lửng uốn nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn sóng với những lọn xoăn to hơn và rõ nét hơn. Mái tóc này phù hợp với nhiều kiểu dáng khuôn mặt khác nhau. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là khuôn mặt dài hoặc trái xoăn.

Với kiểu tóc đẹp này, bạn có thể sử dụng tông màu nhuộm trầm hay sáng thì đều được. Yên tâm rằng mỗi màu sắc khác nhau sẽ mang đến những hiệu ứng khác nhau nhé.

Hãy yêu bản thân hơn một chút, lựa chọn một kiểu tóc thật phù hợp với mình bạn nhé. Hy vọng những chia sẻ trên đây của VENUS sẽ có ích phần nào với bạn. Theo dõi VENUS để cập nhật những xu hướng mới nhất trong thời gian sắp tới nhé.

; n&agrave;ng c&aacute; t&iacute;nh. Đừng thấy n&oacute; ngắn m&agrave; lo ngại rằng kiểu t&oacute;c n&agrave;y kh&oacute; tạo kiểu nh&eacute;. VENUS c&oacute; thể biến h&oacute;a n&oacute; th&agrave;nh v&ocirc; v&agrave;n những kiểu kh&aacute;c nhau, ph&ugrave; hợp với phong c&aacute;ch, sở th&iacute;ch của từng n&agrave;ng đ&oacute;!</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8n.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8p.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p>Kiểu t&oacute;c Bob lu&ocirc;n khiến khu&ocirc;n mặt của bạn trẻ trung hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi kết hợp c&ugrave;ng những trang phục &quot;chất chơi&quot;&nbsp;th&igrave; kh&iacute; chất của bạn tỏa ra kh&ocirc;ng phải chuyện đơn giản đ&acirc;u.</p> <p><em><strong>2. T&oacute;c ngang vai cuốn cụp</strong></em></p> <p>B&ecirc;n cạnh t&oacute;c BOB, th&igrave; t&oacute;c ngang vai uốn cụp cũng hứa hẹn sẽ trở th&agrave;nh một trong những kiểu t&oacute;c được ưa th&iacute;ch nhất trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay. Bởi lẽ, độ hot của kiểu t&oacute;c n&agrave;y vẫn chưa từng giảm trong suốt nhiều năm qua.</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8k.jpg" style="width: 800px; height: 1000px;" /></p> <p>Phần đu&ocirc;i t&oacute;c được uốn cụp v&agrave;o b&ecirc;n trong &ocirc;m trọn gương mặt l&agrave;m c&acirc;n đối v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a hơn. Nếu c&aacute;c n&agrave;ng&nbsp;sở hữu m&aacute;i t&oacute;c mỏng th&igrave; kiểu t&oacute;c n&agrave;y&nbsp;chắc chắn sẽ&nbsp;l&agrave; c&aacute;ch cứu nguy v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả. Với kiểu t&oacute;c n&agrave;y, c&aacute;c n&agrave;ng c&oacute; thể lựa chọn để m&aacute;i thưa hoặc m&aacute;i d&agrave;i t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n nh&eacute;.</p> <p><em><strong>3. T&oacute;c uốn đu&ocirc;i đơn giản </strong></em></p> <p>Tuy l&agrave; kiểu t&oacute;c kh&aacute; đơn giản, nhưng lại l&agrave; kiểu t&oacute;c được nhiều n&agrave;ng ưa th&iacute;ch v&agrave; lựa chọn l&agrave; kiểu t&oacute;c ti&ecirc;u biểu của h&egrave; 2020.&nbsp;Kiểu t&oacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng những ph&ugrave; hợp với c&aacute;c trang phục truyền thống, nhưng cũng kh&ocirc;ng hề lỗi thời khi kết hợp với phong c&aacute;ch hiện đại.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8b3.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8y.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8b1.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8b2.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p>Đơn giản m&agrave; tinh tế ch&iacute;nh l&agrave; vẻ đẹp m&agrave; kiểu t&oacute;c n&agrave;y hướng tới. Nếu n&agrave;ng kh&ocirc;ng th&iacute;ch qu&aacute; lộng lẫy, qu&aacute; thu h&uacute;t, th&igrave; t&oacute;c d&agrave;i uốn đu&ocirc;i n&agrave;y sẽ l&agrave; kiểu t&oacute;c l&yacute; tưởng đấy.</p> <p><em><strong>4.T&oacute;c uốn s&oacute;ng lơi nhẹ nh&agrave;ng</strong></em></p> <p>T&oacute;c uốn gi&uacute;p gương mặt thanh tho&aacute;t v&agrave; trở n&ecirc;n nhẹ nh&agrave;ng hơn. Kiểu t&oacute;c n&agrave;y lu&ocirc;n nổi tiếng với khả năng che đi những khuyết điểm g&oacute;c cạnh của c&ocirc; n&agrave;ng mặt tr&ograve;n hoặc mặt vu&ocirc;ng, v&agrave; t&ocirc;n l&ecirc;n những đường n&eacute;t xinh đẹp nhất tr&ecirc;n gương mặt của bạn.</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8a3.jpg" style="width: 800px; height: 1000px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8a5.jpg" style="width: 800px; height: 1000px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8m.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p>Hơn nữa, kiểu t&oacute;c n&agrave;y cực ph&ugrave; hợp khi bạn đi tiệc, ra phố hay đi l&agrave;m. Chỉ cần nhuộm tone m&agrave;u s&aacute;ng th&igrave; bạn đ&atilde; trở n&ecirc;n trẻ trung tươi mới hơn rất nhiều rồi đ&oacute;!</p> <p><em><strong>5.T&oacute;c uốn xoăn s&oacute;ng nước</strong></em></p> <p>Kh&aacute;c với m&aacute;i t&oacute;c lửng uốn nhẹ nh&agrave;ng, t&oacute;c uốn xoăn s&oacute;ng với những lọn xoăn to hơn v&agrave; r&otilde; n&eacute;t hơn. M&aacute;i t&oacute;c n&agrave;y ph&ugrave; hợp với nhiều kiểu d&aacute;ng khu&ocirc;n mặt kh&aacute;c nhau. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn l&agrave; khu&ocirc;n mặt d&agrave;i hoặc tr&aacute;i xoăn.</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8g.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8u.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/T4-2020/8a1.jpg" style="width: 800px; height: 800px;" /></p> <p>Với kiểu t&oacute;c đẹp n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sử dụng t&ocirc;ng m&agrave;u nhuộm trầm hay s&aacute;ng th&igrave; đều được. Y&ecirc;n t&acirc;m rằng mỗi m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau sẽ mang đến những hiệu ứng kh&aacute;c nhau nh&eacute;.<br /> <br /> H&atilde;y&nbsp;y&ecirc;u bản th&acirc;n hơn một ch&uacute;t, lựa chọn một kiểu t&oacute;c thật ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh&nbsp;bạn nh&eacute;. Hy vọng những chia sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y của VENUS&nbsp;sẽ c&oacute; &iacute;ch phần n&agrave;o với bạn. Theo d&otilde;i VENUS để cập nhật những xu hướng mới nhất trong thời gian sắp tới nh&eacute;.</p>