Đặt Lịch

Xin quý khách lưu ý: 
- Mỗi lượt đặt lịch chỉ cho 1 người. Nếu đi theo nhóm, vui lòng đặt nhiều lần với đúng số điện thoại từng người. 
- Đặt chỗ của bạn sẽ được giữ trong tối đa 15 phút. Nếu có thay đổi về đặt chỗ, vui lòng liên lạc với lễ tân. 
- Các dịch vụ khác không tốn nhiều thời gian của stylist thì quý khách không cần đặt chỗ trước.